วันที่ 29 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร พร้อมด้วยนายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาววนิดา เหมรา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักการศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่