พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่