วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 รับแบบฝึกเสริมทักษะพร้อมรับนมโรงเรียน ณ โรงอาหาร อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนและดื่มนมสำหรับเรียนแบบออนไลน์ ในช่วงการปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่