ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดการเรียนการสอนดนตรีสุนทรีย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกวดราคาจ้างจัดการเรียนการสอนดนตรีสุนทรีย : คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดข้อกำหนดขอบเขตการจ้างเหมาบริการสอนดนตรี : คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : คลิกที่นี่