ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2562 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ กิจกรรม “จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด” และโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม”ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาและเทคนิคการเขียนโครงการ” ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่