ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนดนตรีพัฒนาสุนทรียโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนดนตรีพัฒนาสุนทรียโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่
ขอบเขตการจ้างเหมาบริการสอนดนตรีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่