ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนดนตรีพัฒนาสุนทรีย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อกำหนดขอบเขตการจ้างเหมาบริการสอนดนตรี