วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการอบรมผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อในเด็กโดยนางนาฏยา อักษรเพียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต การใช้งานแอพพลิเคชัน Student Messenger (SM) โดยบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด การขอความร่วมมือผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน และข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน รวมทั้งการคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน