วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต