วันที่ 22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย ผอ.วินัย สุริยปราการ อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผอ.วิสา จรัลชวนะเพท อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ และผอ.ภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตคนปัจจุบัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครูและบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ท่านได้ทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน