โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์ (น้องอัญชัน) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/7 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ Super Girl รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการวิ่งผลัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการรวมรุ่น B – G จากการแข่งขันจักรยานทรงตัว THE KING RIDER OF THAILAND เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566 ณ อยุธยาฮอลล์ ชั้น 2 เซ็นทรัล อยุธยา