วันที่ 11 มิถุนายน 2566 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ก่อสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังเก่า) ซึ่งใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี มีสภาพคับแคบ และไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน โดยจังหวัดภูเก็ตดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบจัตุรมุข ขนาดความสูง 5 ชั้น มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบชิโนยูโรเปียนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช 2565 ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 และทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)
ขอบคุณภาพถ่าย : หน่วยราชการในพระองค์