สัปดาห์แรกของการมาโรงเรียนของเด็กอนุบาล เป็นอีกหนึ่งก้าวที่เด็กค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนบริบทจากบ้านสู่วิถีชีวิตและการเรียนรู้ในสังคมใหม่ เด็ก ๆ จะมีความกลัวและกังวลที่ต้องห่างจากพ่อแม่ การร้องไห้เพราะการลาจากเป็นเรื่องปกติ และต้องให้เวลาในการปรับตัว

ในระยะแรก คุณพ่อคุณแม่อาจช่วยลูกในการหาข้อดี หรือสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เด็กอยากไปโรงเรียนมากขึ้น เช่น เมื่อลูกไปโรงเรียนก็ชื่นชมลูกว่าสามารถทำหน้าที่ได้ดี พูดคุยกับลูกเพื่อเล่าถึงเรื่องดี ๆ ที่ลูกจะได้พบเจอที่โรงเรียน หรือให้รางวัลเล็กน้อยเป็นกำลังใจ

เมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่ง เด็ก ๆ จะเริ่มเรียนรู้ที่จะการปรับตัวปรับใจ สร้างความคุ้นเคยกับคุณครู เพื่อน ๆ และสถานที่ใหม่ ๆ เห็นว่าการมาโรงเรียนเป็นเรื่องสนุก และรู้สึกอยากไปโรงเรียน เมื่อเด็ก ๆ เริ่มปรับตัวได้จะมีความสุขกับการไปโรงเรียนมากขึ้น

การร่วมมือกันทั้งที่บ้านและโรงเรียนจะทำให้เด็ก ๆ สามารถปรับตัวได้เร็วและมีความสุขเมื่อได้มาโรงเรียน