หลังจากที่จังหวัดภูเก็ตขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเป็นที่พักนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ภูเก็ตเกมส์” เมื่อนักกีฬาทยอยออกจากโรงเรียนก็ถึงเวลาที่คุณครูและบุคลากรต้องรวมพลังทำความสะอาดโรงเรียนครั้งใหญ่เพื่อต้อนรับการกลับมาของลูกๆ ท.6 สู่บ้านหลังนี้อีกครั้ง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ของโรงเรียน และตกแต่งบรรยากาศต่างๆ ภายในห้องเรียนและห้องพิเศษ เพื่อให้โรงเรียน “สะอาดตา น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน” ต้อนรับลูกๆ ท.6 กลับสู่อ้อมกอดของบ้านหลังที่สองแห่งนี้ “ครอบครัวอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต”