วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ห้องเรียน IEP ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต