วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสายชั้น และหัวหน้างานโภชนาการและอาหารกลางวัน ร่วมประชุมพิจารณารายการอาหาร เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนได้รับคุณค่าสารอาหารครบ 5 หมู่ ถูกหลักโภชนาการและสุขอนามัย