วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแนะนำครูและบุคลากร อาคารสถานที่ แนวปฏิบัติตนของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอน