วันที่ 27 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตนำโดยนางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร พร้อมด้วยนายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมฯ ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต