วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตนำโดยนางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร พร้อมด้วยนายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมประชุมผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ ห้องประชุมรักแรกพบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับพัฒนาการนักเรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียน รวมทั้งข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565