ปั่นจักรยาน เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาการให้กับเด็กในด้านต่างๆ เช่น การทรงตัว การใช้ไหวพริบในการควบคุมทิศทางโดยเป็นการประสานงานระหว่างมือกับเท้า การตัดสินใจต่างๆ และยังมีประโยชน์ต่อการสร้างกล้ามเนื้อแขนและขาให้แข็งแรง มีสุขภาพที่ดี ช่วยสร้างความมั่นใจให้ ฝึกสมาธิ สร้างทักษะด้าน สมอง อารมณ์ ภูมิคุ้มกันและจิตใจให้กับตนเอง เช่น การขับขี่ไปเจอสิ่งกีดขวาง การรู้จักหลบหลีก หาเส้นทางใหม่ๆ ซึ่งช่วยพัฒนาสมองของเด็กได้ในระยะยาว และยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อน การทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้จักรยานเป็นตัวกลางได้อีกด้วย