วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ” ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต