วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นำโดยนายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต