สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต และงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่