ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ตามช่วงเวลาดังนี้

 • ผู้ปกครองชั้นอนุบาล 1 เวลา 09.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
 • ผู้ปกครองชั้นอนุบาล 2 – 3 (เฉพาะนักเรียนใหม่) เวลา 13.00 น. (ลงทะเบียน 12.30 น.)

***ผู้ปกครองเข้าร่วมครอบครัวละ 1 คน และไม่ต้องนำนักเรียนเข้าร่วม***

 

กิจกรรมในการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

 • รับ QR Code ไลน์กลุ่มห้องเรียน
 • แนะนำครูประจำชั้น ครูปฏิบัติการสอน และบุคลากร
 • แนะนำห้องเรียน อาคารสถานที่
 • รับฟังนโยบายการจัดการศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษา
 • รับฟังแนวปฏิบัติตนของนักเรียนและผู้ปกครอง
 • รับฟังแนวปฏิบัติในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565
 • รับฟังแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
 • รับฟังการบรรยายการใช้งานแอพพลิเคชันติดตามพัฒนาการนักเรียน
 • รับฟังการบรรยายการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน