ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดการเรียนการสอนดนตรีพัฒนาสุนทรีย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

  • ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต ประกวดราคาจ้างจัดจ้างการเรียนการสอนดนตรีสุนทรีย ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่
  • ข้อกำหนดขอบเขตการจ้างเหมาบริการสอนดนตรี ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่
  • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่