ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 มีกำหนดการสอบ เวลา สถานที่และห้องสอบ ตามรายละเอียดที่แนบ